Wat bieden wij

Leefgroep

De leefgroep is een vorm van zelfstandig wonen voor jongeren vanaf 18 jaar. Binnen de leefgroep bieden we directe ondersteuning en begeleiding, gericht op het ontwikkelen van communicatieve, sociale en praktische vaardigheden.

Binnen de leefgebieden wonen, werken en omgaan met vrije tijd trainen we praktische zaken als kleding wassen, boodschappen doen, omgaan met geld, administratie bijhouden, contact met instanties, het ontwikkelen en onderhouden van sociale contacten, verantwoordelijkheid nemen voor keuzes en het zoeken van oplossingen voor problemen. We werken volgens de methodiek Ervarend Leren. Scholing en/of het volgen van een opleiding heeft bij ons een hoge prioriteit, omdat dit de kans van slagen in de maatschappij verhoogt.
Wij stimuleren de jongeren en helpen ze bij het vinden van een passende werkkring. We beschikken over goede contacten in het bedrijfsleven en kunnen bijvoorbeeld arbeidstraining organiseren of een re-integratie traject effectief ondersteunen.

Ambulante begeleiding

Ambulante ondersteuning bieden we in de eigen woonomgeving. We ondersteunen jongeren en volwassenen met een beperking, die desondanks zelfstandig wonen, bij het opbouwen en behouden van zelfredzaamheid.

Eén of twee keer per week bieden we de cliënt in de eigen woonomgeving ondersteuning bij praktische zaken als administratie, sociale contacten en daginvulling. Met deze ondersteuning kunnen mensen met een beperking eerder èn langer zelfstandig wonen. Zonder deze ondersteuning raakt de huishouding en hun leven doorgaans snel ontregeld.

Het doel is de zelfredzaamheid van de cliënt op zoveel mogelijk leefgebieden te ontwikkelen en te stabiliseren, waardoor we grotere zorgvragen kunnen uitstellen of voorkomen. Om dit te realiseren werken we middels een individueel ondersteuningsplan aan competenties en vaardigheden.

Huize Bergambacht, zelfstandig wonen met begeleiding.

Stichting TanMar biedt mensen de mogelijkheid een 1 of 2 kamer appartementje te huren in altijd combinatie met ambulante begeleiding. Deze appartementjes zijn gelegen in Bergambacht. Vaak is dit vervolg stap na het “Beschut Wonen” bij TanMar. Deelnemers ontvangen begeleiding en betalen huur voor de kamer. De basis van de zorg is een veilige en gestructureerde leefomgeving. De begeleiding van TanMar richt zich op alle leefgebieden rondom functioneren in de maatschappij.Elke deelnemer krijgt een plan op maat: “Zorg op Maat-profiel” waarbij de nadruk ligt op toeleiding naar arbeid en/of school en ondersteuning in het behouden hiervan, herstel van sociale contacten, realiseren van zinvolle vrijetijdsbesteding, het verder ontwikkelen van praktische en huishoudelijke en het bijhouden van planningen en (financiële) administratie. De begeleiding heeft altijd als doel om de zelfredzaamheid van de jongere en daarmee het welbevinden, de mogelijkheden en de kansen in de maatschappij te vergroten.

MEER INFORMATIE / AANMELDEN? BEL 06 407 67 427 OF KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST