Doelen

We werken met acht leefgebieden. Op ieder leefgebied bekijken we wat er nodig is om een zo hoog mogelijke graad van duurzame zelfredzaamheid te realiseren.

Deze leefgebieden zijn:

 1. Psychische stabiliteit
 2. Lichamelijke energie
 3. Zingeving
 4. Geldzaken
 5. Wonen
 6. Praktische vaardigheden
 7. Netwerk
 8. Daginvulling

 

Voor een betere beeldvorming geven we hieronder een aantal mogelijke deeldoelstellingen weer:

 • Versterking en vergroting van het gevoel van eigenwaarde, het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn.
 • Ontwikkeling van zelfstandigheid in het denken, leren, handelen en werken.
 • Aanvaarding van verantwoordelijkheid voor het eigen leven.
 • Bevordering van communicatieve eigenschappen en bindingsvermogen.
 • Opbouw van solide relaties (vertrouwen, op elkaar kunnen rekenen, angst reduceren).
 • Bevordering van de sociale competenties.
 • Verwerken van negatieve ervaringen uit het verleden.
 • Kennismaken met nieuwe handelingsstrategieën.
 • Aanleren van strategieën voor het oplossen van conflicten (nader bespreken van crisis- en probleemsituaties).
 • Constructieve omgang met kritiek en lof.
 • Eigen behoeften, gevoelens en individuele grenzen leren zien.
 • Versterken van de zelfcontrole.
 • Respect en tolerantie ten opzichte van andere culturen en levenswijzen.
 • Beroepenoriëntatie.

 

MEER INFORMATIE / AANMELDEN? BEL 06 407 67 427 OF KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST